Mateřská škola E - mail Školní poradenské pracoviště Ředitelka Školní média Školská rada Napište nám  
Úvodní strana

Facebook

Jídelníček

e - omluvenka

 

BlueBoard.cz
Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy v Předíně.
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: Ředitelka: 568 884 380, 778 878 110 - Školní jídelna, vedoucí: 778 478 112, odhlašování obědů: 605 475 123 - Školní družina: 737 126 550 - Ekonomka: 568 884 094 - Mateřská škola: 778 478 111 (1. třída), 607 893 158 (2. třída)
 

Střípky

 

> 30.06.2017

Krásné prostředí tvrze ve Štěměchách si žáci devátého ročníku vybrali pro slavnostní vyřazení ze základní školy. Vysvědčení a další upomínkové předměty předali žákům starosta obce Předín, třídní učitelka a ředitelka základní školy.

 

 

> 29.06.2017

Je již tradicí, že se v předposlední školní den před hlavními prázdninami vyhodnocují na školní zahradě výsledky celoročních školních akcí. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce.

 

 

> 21.06.2017

Mezinárodní olympijský den byl oslaven největší běžeckou akcí v ČR, T-Mobile Olympijským během 2017. Součástí pořadatelského týmu v Mor. Budějovicích byly i košíkářky naší školy.

 

> 19.06.2017

Jezdecký klub VIKI Horní Újezd byl založen na podporu jezdeckého sportu v ČR a rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže. Horní Újezd navštívili také žáci prvního stupně naší školy.

 

 

> 14.06.2017

Košíkářky naší školy předaly staniční sestře dětského oddělení v nemocnici v Třebíči věcný dar v hodnotě 2 610,- Kč. Za uvedenou částku, která byla vybrána na charitativním turnaji v košíkové, jehož je naše ZŠ spolupořadatelem, byly nakoupeny prostěradla, omalovánky, pastelky a jiné drobné předměty, které pomohou nemocným dětem zpříjemnit pobyt v nemocničním zařízení.

 

 

 

 

>>> starší 2016/2017

 

>>> starší 2015/2016

 

Důležité oznámení pro cizí strávníky

PROVOZ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

 
Děkujeme tiskárně v Chlístově za sponzorský  dar v podobě papírů pro žáky naší školy.
 
 

Od letošního školního roku nabízí škola žákům možnost objednání svačin. Cena svačiny je 20,- Kč.

 

 
 

 

Sponzoři školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy

 

Ministerstvo školství

Krajský úřad Jihlava

Obecní úřad Předín

Státní zdravotní ústav

Jízdní řády

 

BlueBoard.cz

 

 

 

 

 

e - omluvenka

 

Jídelníček

 

Školní sportovní hry

 

 

 

Počet návštěv:

Copyright ZŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  02. července 2017 15:30