Mateřská škola E - mail Školní poradenské pracoviště Ředitelka GDPR Školská rada Napište nám  
Úvodní strana >>> Dokumenty

 

BlueBoard.cz
08.10.2018 Výroční zpráva - školní rok 2017/2018
01.09.2018 Školní řád
01.09.2018 Hodnocení žáků
11.01.2018 Inspekční zpráva ZŠ a MŠ Předín (7. - 12.12.2017)
01.09.2017 Výroční zpráva - školní rok 2106/2017
01.09.2017 Vnitřní směrnice k organizaci individuální výuky hry na hudební nástroj
01.09.2017 Vnitřní směrnice k vybírání finančních prostředků od zákonných zástupců žáků
01.09.2017 Vnitřní směrnice o úplatě za vzdělávání ve školní družině
01.09.2017 Vnitřní směrnice o zřízení školního poradenského pracoviště
01.09.2017 Vnitřní směrnice o prevenci záškoláctví
01.09.2017 Vnitřní směrnice o prevenci a řešení šikanování
01.09.2017 Vnitřní směrnice k organizaci plaveckého výcviku
01.09.2017 Režim školy
01.09.2017 Školní vzdělávací program 2017
28.08.2017 Pracovní řád
28.08.2017 Provozní řád
01.09.2016 Školní preventivní strategie
14.03.2016 Žádost o uvolnění žáka z výuky.
26.04.2014 Žádost o vydání náhradního zápisového lístku.

Důležité odkazy

 

Ministerstvo školství

Krajský úřad Jihlava

Obecní úřad Předín

Státní zdravotní ústav

Jízdní řády

 

BlueBoard.cz

 

 
Copyright ZŠ Předín © 2011   -   Aktualizováno:  09. října 2018 22:14